Bedrijfscultuur

Dat de Van der Knaap Groep een familiebedrijf is, merk je aan de gezonde ondernemersmentaliteit en de constante motivatie voor innovatie. Hier hoort een marktconform en modern personeelsbeleid bij! Wij sturen op goede sociale omstandigheden en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast besteden we aandacht aan het welzijn en de (persoonlijke) groei van de medewerkers, de werksfeer en de werkbeleving. Hierbij zijn respect en ruimte voor eigen inbreng van medewerkers essentieel. Mensen zijn immers het fundament van de groep. 

De kernwaarden die Van der Knaap groot hebben gemaakt, sluiten hierbij aan en staan centraal in ons personeelsbeleid: kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Kwaliteit
Wij zijn een lerende organisatie waarbij de ontwikkeling van de individuele medewerkers, maar ook die van de organisatie, centraal staat. Dit wordt onder andere gestimuleerd door opleidingen en cursussen aan te bieden aan de medewerkers, onderling kennis te delen en themamiddagen te verzorgen. Op het gebied van de branche, onze organisatie en producten, maar ook met betrekking tot samenwerken en inzicht in het eigen kunnen. Recent is een eigen kennisplatform, de Knaap Academy, opgezet.

Innovatie
Elke medewerker wordt gestimuleerd om innovatief met zijn of haar vakgebied bezig te zijn en met collega’s samen te werken binnen thema’s en projecten. Hierbij kunnen zij advies geven op basis van hun kennis en bevindingen, met als doel samen te blijven groeien, ontwikkelen en innoveren. Ons innovatiecentrum ‘de Kas’ staat hierbij centraal als ontwikkel- en kenniscentrum.

Duurzaamheid
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn voor Van der Knaap Groep belangrijke uitgangspunten. Dat geldt ook voor het personeelsbeleid. Wij streven naar langdurende en duurzame inzetbaarheid, zodat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van ieders talenten op een gezonde en duurzame manier. Medewerkerstevredenheid heeft een prominente rol en wordt om het jaar gemeten. Met de resultaten van dit onderzoek gaan we vervolgens aan de slag.
 

Werksfeer

Personeelsbijeenkomsten
Naast een informele en prettige sfeer tijdens het werk, vinden we het ook belangrijk elkaar gezamenlijk een aantal keer per jaar te ontmoeten. Met vestigingen door het hele land is het niet altijd vanzelfsprekend dat je alle collega’s regelmatig ziet. Daarom zorgen we voor een aantal vaste momenten in het jaar dat we met alle collega’s bij elkaar komen. Vóór de zomer plannen we een personeelsbijeenkomst in. Ná de zomer is er een personeelsfeest met al het personeel op locatie. Wat we gaan doen is elk jaar een verrassing, maar een feestje wordt het zeker! Ook organiseren we jaarlijks een kerst- en nieuwjaarsborrel. Hier blikken we samen terug op het afgelopen jaar en kijken we alvast vooruit naar het nieuwe jaar.

Personeelsblad
Om alle collega’s binnen de organisatie up-to-date te houden van het reilen en zeilen binnen de organisatie, wordt een aantal keer per jaar een eigen personeelsblad uitgebracht. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!